Η Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Η Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης είναι ένα πλήρες και συνεχώς εξελισσόμενο Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. που υποστηρίζει την επαγγελματική κατάρτιση και ευρύτερα τη δια βίου μάθηση σε όλες της τις φάσεις.

Η Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης   του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. παρέχει μεταξύ άλλων δυνατότητες:

  • διάθεσης ηλεκτρονικού υλικού,
  • οργάνωσης του ημερολογίου μελέτης,
  • ανάθεσης και υποβολής εργασιών και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,
  • ανατροφοδότησης για την πρόοδο των καταρτιζομένων,
  • συζήτησης και ανταλλαγής μηνυμάτων,
  • διεξαγωγής σύγχρονων τηλεσυναντήσεων,
  • προβολής streaming βίντεο,
  • ελέγχου πιθανής λογοκλοπής,
  • Wikis, Blogs, ερωτηματολογίων
Last modified: Wednesday, 13 November 2013, 5:11 PM