Ομαδική ανάλυση και ψυχοθεραπεία
(ΟΑΚΑΨ)

Ομαδική ανάλυση